Chặt một cây sâu để cứu cả rừng cây

04/09/2020 14:40
GDVN- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước một lần nữa nhắc nhở, phải làm tốt công tác xây dựng Đảng để lãnh đạo thực hiện cho được những nhiệm vụ đã đề ra.