Quy định về chữ ký số và chứng thư số

02/10/2018 06:10
(GDVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.