Bước nhảy Hoàn vũ lùi ngày "vô Nam"

09/05/2011 06:25
(GDVN) - Liveshow thứ 4 của Bước nhảy Hoàn vũ 2011 sẽ tiếp tục được tổ chức ở Cung thể thao Quần Ngựa, Hà Nội thay vì di chuyển vào miền Nam.