Giáo viên tiểu học được tự chủ chuyên môn

14/05/2020 06:25
(GDVN) - Giáo viên sẽ chủ động thực hiện và chịu trách nhiệm về kế hoạch giáo dục, tự chủ về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chất lượng, hiệu quả giáo dục từng học sinh.