Dustin Nguyễn: Chúng tôi đã chia tay!

14/08/2012 11:44
Tôi và vợ gặp nhiều vấn đề về khoảng cách và quyết định chia tay được một thời gian dài rồi, Dustin Nguyễn tâm sự về việc chia tay vợ.