Trọng thị người thầy để họ không... "ăn xó mó niêu"

03/07/2012 06:01
(GDVN) - GS. Nguyễn Minh Thuyết chia sẻ: “Nhiều giáo viên lớn tuổi cho tôi biết là ngay ở miền Nam trước đây, giáo viên THPT cầm quyết định bổ nhiệm về tỉnh là được tỉnh trưởng tiếp; lương tính ra tương đương 8 chỉ vàng. Trọng thị người thầy như thế sẽ làm cho họ thấy rõ được sứ mạng của mình. Chứ cứ để thầy cô phải gãi đầu gãi tai, phong bì phong bao chạy việc với mấy nhân viên tổ chức hoài thì nhân cách người thầy bị hạ thấp, dần dần họ cũng quen kiểu ăn xó mó niêu thôi”.