GS Trần Phương: Dứt khoát xóa bỏ bao cấp trường công

10/10/2013 07:43
(GDVN) - “Có một khuynh hướng rất rõ là chính quyền ở các địa phương, tỉnh nào cũng muốn mình có một trường đại học, vậy là mở tung ra, Bộ thì cứ để vậy, trong khi năng lực của tỉnh không thể đủ trình độ xây dựng các trường đại học”.