Tản mạn về môn phái “Tân Vocobo”

14/12/2015 07:21
(GDVN) - Vocobo nghiên cứu sáng tạo nhiều thế đánh mới cho các đệ tử “bụng to, chân yếu”, nhờ thế mà Vocobo trở nên môn võ độc tôn, giành nhiều thắng lợi tuyệt đối.

Xâm lược không thể sinh ra chủ quyền

24/05/2014 07:16
(GDVN) -Từ góc độ quốc tế, việc chiếm đóng bằng vũ lực lãnh thổ của một quốc gia là hành vi phi pháp và không đem lại chủ quyền cho Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa