Bộ Giáo dục nên bỏ hệ đào tạo tại chức?

12/09/2012 06:24
(GDVN) - Vì tương lai đất nước, vì con em chúng ta, tôi không những đồng tình với nhiều địa phương từ chối hệ tại chức, từ chối “làm quan” trước học sau, mà còn mong muốn Bộ GDĐT nên bỏ đại học tại chức mà tập trung vào sự nghiệp giáo dục lâu dài, có đủ kiến thức để xây dựng đất nước.