"Chạy chức chạy quyền", hiểu sao cho đúng?

31/01/2015 07:32
(GDVN) - Quan điểm bình luận cho rằng không nên dùng "chạy" mà phải dùng thuật ngữ chính xác là vận động tranh cử, tránh bị hiểu chạy là "mua quan bán tước", rất xấu.