Kiếm 2 triệu/ngày nhờ... chuột đồng

09/05/2012 14:44
Vào mùa nước nổi, người thu gom chuột ở An Giang có thể mua được cả tấn chuột mỗi ngày, kiếm được 1-2 triệu đồng một ngày là bình thường...