Hoãn tăng lương giáo viên từ 1/7

01/07/2020 08:52
GDVN- Luật Giáo dục năm 2019 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2020, trong đó có sửa đổi, bổ sung đến vấn đề tiền lương, phụ cấp thâm niên của giáo viên.