Phát hiện HD Bank vi phạm trần lãi suất

07/10/2011 15:17
Qua tiến hành kiểm tra một chi nhánh, cơ quan chức năng đã phát hiện có sự chỉ đạo chung trong hệ thống HD Bank về việc cố tình vi phạm trần lãi suất...