Chiến tranh là thủ đoạn không thể bỏ qua của "giấc mơ Trung Quốc"

16/07/2013 14:04
(GDVN) - Vừa nói xong câu trước với giọng điệu tỏ ra nghĩa hiệp, đàn anh thì ngay câu sau Vương Nguyên Phong quay ngoắt 180 độ bộc lộ bản chất hiếu chiến sau màn dạo đầu nhân nghĩa nhằm ru ngủ dư luận: Trong quá trình thực hiện giấc mơ Trung Quốc cũng không thể lúc nào cũng sợ chiến tranh!?