Ảnh hiếm về phụ nữ Việt đầu thế kỷ 20 (P9)

23/08/2012 07:58
(GDVN) - Hình ảnh về người phụ nữ Việt Nam xưa từ đầu thế kỷ 20 do người Pháp ghi lại cho thấy đầy đủ về diện mạo, trang phục, đời sống... của những người chị, người mẹ, người bà của chúng ta nhiều năm trước.