Lại phải sửa quy chế tuyển sinh?

01/10/2012 06:04
Các chuyên gia tuyển sinh cho rằng kỳ thi “ba chung” nên duy trì nhưng quy chế tuyển sinh cần phải tiếp tục được điều chỉnh để tránh bất cập khi áp dụng vào thực tế.

Năm học 2012-2013: Hà Nội áp dụng mức học phí mới

02/09/2012 06:35
(GDVN) - UBND thành phố Hà Nội vừa công bố Quyết định 22/2012/QĐ-UB về việc miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Thành phố Hà Nội.

HSSV thuộc diện miễn, giảm học phí được chậm nộp 3 tháng

26/07/2012 09:40
Vừa qua, việc xác nhận Đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên (HSSV) của một số cơ sở giáo dục chưa nghiêm túc, chưa đúng quy định. Điều này đã gây khó khăn cho các cơ quan chi trả tiền miễn, giảm học phí, ảnh hưởng đến quyền lợi của người học thuộc diện chính sách.