Nhớ cô Ba Định nhân ngày Đồng Khởi

14/01/2017 07:10
(GDVN) - Bà Nguyễn Thị Định là một trong 24 vị tướng lĩnh của quê hương Đồng Khởi anh hùng và là nữ tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam.