Chưa thể bỏ cộng điểm ưu tiên

04/08/2017 07:24
(GDVN) - Quy định cộng điểm ưu tiên đối tượng và khu vực trong tuyển sinh được cụ thể hóa từ các chính sách ưu tiên của Đảng và Nhà nước đối với người có công...