Cần làm rõ thiệt hại từ các dự án thủy điện

Cần làm rõ thiệt hại từ các dự án thủy điện
(GDVN) - Ông Vũ Huy Hoàng – Bộ trưởng Bộ Công thương đã trình bày báo cáo của Chính phủ, kết quả rà soát các công trình thủy điện (TĐ): Loại bỏ 424 dự án; Không xem xét đưa vào quy hoạch 172 vị trí tiềm năng; Tạm dừng có thời hạn 136 dự án; Tiếp tục rà soát, đánh giá 158 dự án.