Chồng cưỡng dâm phụ nữ, vợ in clip ra đĩa VCD

24/08/2012 11:16
(GDVN) - Trong khi quan hệ với chị H, Nguyễn Văn Tăng đã dùng máy điện thoại ghi lại hình ảnh. Vợ Tăng là Nguyễn Thị Quế đã chuyển đoạn video sang máy điện thoại khác và in thành 9 đĩa VCD.