Khi nào có ô tô mang thương hiệu của Việt Nam?

29/06/2017 06:42
(GDVN) - Phải sớm có ô tô mang thương hiệu Việt Nam với chất lượng tốt, giá cả phù hợp với khả năng chi trả của người dân, cạnh tranh với thị trường khu vực, thế giới.

Kiến tạo những đầu tàu kính tế Việt Nam

15/10/2016 06:38
(GDVN) - Việt Nam đang rất cần có những đầu tàu mạnh của chính mình để kéo theo sự phát triển của những doanh nghiệp vệ tinh, tạo ra giá trị gia tăng nhiều hơn!