Mất "trinh" vì... quá ngoan

25/04/2011 18:10
Trong cái buổi chiều mưa rét ở lại làm thêm giờ, Huyền đã thả mình trôi vào cơn mụ mị, để trở thành người đàn bà của Quang dù không có được một lời hứa hẹn...