Gần 50% mỹ phẩm ở Hà Nội là hàng giả

11/12/2011 09:49
Theo một khảo sát thị trường về hàng giả do Công ty Nielsen và Tổ đặc quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam thực hiện, 47% mỹ phẩm ở Hà Nội là hàng giả.