SHB đã đạt lợi nhuận 1.560 tỷ đồng

31/07/2019 11:09
(GDVN) - Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2019 SHB vừa công bố, tính đến thời điểm 30/6/2019, tổng tài sản của SHB đạt 341,9 nghìn tỷ đồng.