Nhật ký nghị trường: 117 và 118

25/05/2013 18:51
(GDVN) - Chuyện làm nhân sự của Quốc hội đã kết thúc vào 17 giờ chiều 24/5, sớm hơn so với dự kiến tại nghị trình.