Tắm đêm - những điều cần chú ý

28/07/2012 11:25
Một số người có thể thấy ngay hậu quả của việc tắm gội đêm. Sau một đêm đi ngủ với mái tóc ướt, họ sẽ lập tức bị nhức đầu kinh khủng.