Người nêu ý kiến "đóng tiền thay thế nghĩa vụ quân sự" lên tiếng

26/11/2013 08:25
(GDVN) - Trung tướng Trần Đình Nhã: "Đúng là xương máu thì không thể đổi thành tiền được. Nhưng làm thế nào để tạo ra sự công bằng cho những người không phải bỏ xương máu với những người phải bỏ xương máu ra? Mà nghĩa vụ là nghĩa vụ chung. Anh phải xem những gia đình có con đi bộ đội người ta nghĩ thế nào?".