Tỉnh táo trước thòng lọng lưỡi bò

11/04/2016 05:59
(GDVN) - Trung Quốc quá xảo quyệt trong việc chủ động gây ra tranh chấp rồi sau đó "đàm phán chia phần" để không nuốt được cả bát cơm cướp từ tay...