Mệnh lệnh của nhân dân là cao nhất

22/01/2016 12:54
(GDVN) - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông – ông Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh quan điểm này bên lề Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.