Nhờ cháu viết thư tuyệt tình dọa chặt đầu vợ

17/05/2012 16:30
Nguyên nhân khiến Lâm phải viết tới ba bức thư đe dọa giết vợ và cả gia đình vợ với những kế hoạch rất chi tiết có lẽ bắt đầu từ việc lão bị bà Năm đuổi ra khỏi nhà cách đây ba năm vì lý do lão hay đánh vợ và lười lao động, ăn bám vợ con.