Tràn lan “bom” gas

13/12/2011 06:00
Hơn 3 triệu bình gas không được kiểm định an toàn hằng ngày được trao đổi, mua bán.