Lenovo ra mắt MTXT chạy song song 2 HĐH

06/01/2012 11:32
Theo Lenovo, người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi qua lại giữa 2 hệ điều hành bằng cách click vào 1 biểu tượng trên màn hình nền trên Windows 7.