Ảnh: Tajikistan đảm bảo hậu cần diễn tập Sứ mệnh Hòa bình 2012

08/06/2012 07:19
(GDVN) - Chiều 5/6 lực lượng quân đội Trung Quốc tham gia cuộc diễn tập Sứ mệnh Hòa bình 2012 giữa các nước thành viên tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) đã đến địa điểm tập kết bằng đường hàng không dân dụng kết hợp với vận tải bộ binh cơ giới đến Khujand, Tajikistan. Cuộc diễn tập chung chống khủng bố giữa các thành viên SCO diễn ra từ ngày 8-14/6/2012, lấy bối cảnh là ứng phó với khủng hoảng khu vực do chủ nghĩa khủng bố gây ra, trọng điểm tập trung của các hoạt động diễn tập nhằm vào các nội dung như chuẩn bị và tiến hành các hành động chống khủng bố liên hợp trong điều kiện miền núi. Mọi hoạt động đảm bảo cho lực lượng diễn tập đã được nước chủ nhà Tajikistan chuẩn bị khá chu đáo.