"Bão" điện thoại cao cấp sắp đổ bộ vào Việt Nam

19/03/2012 17:56
(GDVN) - Sau thời gian được giới thiệu các thương hiệu lớn đang tập trung mạnh cho nhóm trên 10 triệu đồng và làng di động Việt Nam cũng sẽ đón nhận những sản phẩm phản ánh xu hướng của nhà sản xuất năm nay.