Bản sắc Văn hóa Petrovietnam

Bản sắc Văn hóa Petrovietnam
GDVN- Phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa chính là mấu chốt của chiến lược phát triển bền vững của Petrovietnam.

"Ba tại chỗ" trên các công trình dầu khí

"Ba tại chỗ" trên các công trình dầu khí
GDVN- Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và các đơn vị thành viên đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch COVID-19, ứng phó khẩn cấp để thực hiện "mục tiêu kép".

Petrovietnam: 45 năm sứ mệnh tìm dầu

Petrovietnam: 45 năm sứ mệnh tìm dầu
GDVN- Xuyên suốt chặng đường 45 năm trưởng thành, hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam luôn phải đối diện với muôn vàn khó khăn, thử thách.

Sẵn sàng cho ngày hội lớn

Sẵn sàng cho ngày hội lớn
GDVN- Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Đại hội) sẽ chính thức diễn ra trong hai ngày 3 và 4/8/2020.