Huyền tích về ngọc trong đất

05/09/2011 14:05
Thời gian gần đây, vì nhiều lý do khác nhau, cơn cuồng sốt về gỗ sưa nguôi lắng thì cơn sốt về “linh mộc ngọc am” lại bùng phát.