Người Việt ngày càng tiết kiệm thông minh

17/11/2016 14:23
(GDVN) - Vì cuộc sống tốt đẹp hơn, người Việt đã và đang thực hành tiết kiệm trong mọi lĩnh vực cuộc sống và lựa chọn gửi tiền ở ngân hàng là một trong những phương phá