Angela Phương Trinh hứa hẹn 'đoạn tuyệt' hình ảnh sexy

17/01/2013 10:40
"Chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến sinh nhật lần thứ 18 của tôi. Khi đủ 18 tuổi, tôi tự hứa và quyết tâm không sexy như trước đây, thay vào đó xây dựng hình ảnh một người con gái chững chạc và trưởng thành", Phương Trinh nói.