Lời cảm tạ

15/01/2021 09:05
GDVN- Trong lúc tang gia bối rối, nếu có bất cứ điều gì sơ suất, gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.