Gửi thư cho CEO Facebook, phải trả 100 USD

12/01/2013 12:56
Hãng tin CNBC vừa có phát hiện mới đầy thú vị về cách tăng nguồn tiền của mạng xã hội lớn nhất hành tinh, đó là ai muốn gửi thư hoặc tin nhắn tới Giám đốc điều hành mạng này Mark Zuckerberg thì phải trả tiền.