"Tôi buồn vì sinh viên ra trường phải đi tiếp thị mì tôm"

05/10/2012 06:00
(GDVN) - GS Nguyễn Lân Dũng: "Không ít sinh viên sau khi tốt nghiệp đã phải đi tiếp thị mì tôm hay các việc làm tương tự để kiếm sống. Hiện nay là như vậy, đến năm 2020 dự kiến sẽ có khoảng 350-400 sinh viên tính trên một vạn dân, nếu không đổi mới chất lượng đào tạo thì ngay cả việc đi "tiếp thị mỳ tôm" cũng đâu có dễ".

Nhanh tay nộp hồ sơ học thạc sỹ tại Anh

06/12/2011 10:24
(GDVN) - Những năm gần đây, sự phát triển và hội nhập của nền kinh tế đất nước đã khiến du học Anh trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của SV Việt Nam.

Kinh nghiệm học tập tại Hàn Quốc

12/06/2011 00:54
Giáo trình học thạc sĩ của tôi bao gồm 24 tín chỉ, tương đương với 7 môn học và 3 môn seminar. Phần lớn các giáo sư đều giảng bằng tiếng Hàn.