Chạm ưu đãi với thẻ MSB Visa

03/03/2020 14:25
(GDVN) - MSB triển khai chương trình ưu đãi cho chủ thẻ quốc tế MSB Visa thực hiện thanh toán không tiếp xúc (thanh toán chỉ với một CHẠM) Samsung Pay và Contactless.