Gia đình 37 năm đổi nước lấy cơm

09/12/2012 08:35
Với người dân phố cổ Hội An, hình ảnh một ông lão già nua, một bà cụ lưng khòm cùng anh con trai nửa tỉnh nửa điên với 3 đôi quang gánh ngày ngày dắt díu nhau hành nghề phu nước đổi cơm đã không còn lạ lẫm. Cái nghề mà cả gia đình họ đã bén duyên, rồi như một cái nghiệp gắn chặt suốt 37 năm qua.