Thủ tướng nói gì về nợ công?

19/05/2015 06:32
(GDVN) - Thủ tướng khẳng định, đến năm 2020 nợ cộng nước ta còn khoảng 60,2% GDP, nằm trong giới hạn quy định an toàn cho phép là không quá 65% GDP.