Tiếp tục xử lý các dự án yếu kém

10/09/2020 06:15
GDVN- Yêu cầu các bộ, ngành, ngân hàng đề cao trách nhiệm, tiếp tục nỗ lực, quyết liệt hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ xử lý đối với 12 dự án, doanh nghiệp yếu kém.