Gặp "cô" "bắt" bệnh bằng cách ... vỗ tay

19/07/2012 10:41
Sau khi phán bệnh, “cô” dùng tay đập mạnh vào tay khách để... cầu nguyện sức khỏe. Còn nếu muốn khỏi hẳn, người bệnh phải mua thuốc nam của "cô" về uống với giá 20.000 đồng mỗi thang.