Vẻ đẹp hoang lạnh ở 'Địa đạo' thiếc lậu trong rừng thông Đà Lạt

16/06/2012 06:10
Trong một chuyến đi công tác vào các rừng thông ven thành phố Đà Lạt, tôi có dịp khám phá vẻ đẹp hoang lạnh trong các rừng thông. Bên cạnh đó, tôi còn có cơ hội tìm hiểu nơi tìm kế sinh nhai của những người đi đãi thiếc lậu trong các rừng sâu thường bị gọi là thiếc tặc.