Súng laser ngăn chặn bạo động

16/12/2011 17:00
Bộ Nội vụ Anh đang thử nghiệm một loại vũ khí không sát thương mới nhằm đối phó với tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng.