Hacker tấn công mạng máy tính của IAEA

28/11/2012 13:44
IAEA “rất lấy làm tiếc về việc các dữ liệu bị đánh cắp đã bị công bố và sẽ áp dụng tất cả các biện pháp có thể để ngăn chặn những rò rỉ thông tin tiếp theo”.