Đằng sau câu chuyện trứng gà tăng giá

15/01/2013 10:58
Mỗi quả trứng tăng khoảng 1.000 đồng sẽ nhanh chóng tác động tới giá cả thực phẩm, túi tiền người dân và làm cho thu nhập thực tế của người nghèo thấp hơn nữa.